Política de Privacitat

Espumalia, S.L. amb N.I.F. B-66102328 informa sobre la seva Política de Privacitat respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del lloc web https: //www.matiner .cat.

En aquest sentit, Espumalia, S.L. garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L’ús d’https://www.matiner.cat implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat així com les condicions incloses en l’Avís Legal.

 

1. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

En el tractament de les dades personals de l’usuari, Espumalia, S.L. aplicarà els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

• Espumalia, S.L. sempre requerirà el consentiment per al tractament de les dades personals de l’usuari que poden ser per un o diversos fins específics sobre els quals informarà prèviament amb absoluta transparència.

• Espumalia, S.L. sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per a la finalitat o les finalitats que es sol·licita.

• Les dades seran tractades de forma segura, confidencial, on la integritat dels mateixos estarà garantida. Espumalia, S.L. pren les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels seus usuaris per part de tercers.

Per navegar per https://www.matiner.cat no cal facilitar cap dada personal, excepte en contactar a través dels formularis de contacte o en enviar un correu electrònic. L’exercici d’aquests drets és personal i, per tant, ha de ser exercit directament per l’interessat, sol·licitant-lo directament a Espumalia, S.L., el que significa que qualsevol usuari, client o col·laborador que hagi facilitat les dades en algun moment pot dirigir-se a Espumalia, S.L. i demanar informació sobre les dades emmagatzemades, sol·licitar la rectificació dels mateixos, sol·licitar la portabilitat, oposar-se al tractament, limitar el seu ús o sol·licitar la cancel·lació dels mateixos en els fitxers de Espumalia, S.L. Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i oposició ha d’enviar un correu electrònic a info@espumalia.com juntament amb la prova vàlida en dret com una fotocòpia del D.N.I. o equivalent.

 

VERACITAT DE LES DADES PERSONALS

L’usuari es compromet a que les dades facilitades a Espumalia, S.L. són correctes, complertes, exactes i vigents. L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a https://www.matiner.cat, exonerant a Espumalia, S.L. de qualsevol responsabilitat al respecte.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Quan entra en el lloc https://www.matiner.cat per enviar un correu o omplir un formulari a Espumalia, S.L. es facilita informació de caràcter personal de la qual el responsable és Espumalia, S.L. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com pot ser nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i alguna altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la mateixa sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Espumalia, S.L., només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat. Les dades personals rebudes a través de correu electrònic o de formulari de contacte del lloc web https://www.matiner.cat, tenen com a finalitat respondre a les consultes, dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que es puguin donar relatives a la informació inclosa en https://www.matiner.cat, els serveis que es presenten a través d’https://www.matiner.cat, el tractament de les dades personals de l’usuari, qüestions referents a textos legals inclosos en https:// www.matiner.cat, així com qualsevol altra consulta que pugui tenir lloc i que no estigui subjecta a les condicions de https://www.matiner.cat o de la contractació.

Altres finalitats, tractament de dades personals no identificatives:

• Per garantir el compliment de les condicions recollides en l’Avís Legal i en la Llei aplicable. Pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin a https://www.matiner.cat a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

• Per donar suport i millorar els serveis que ofereix https://www.matiner.cat.

• Espumalia, S.L. recull altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant l’ús de cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari en navegar per https://www.matiner.cat, les característiques i finalitat estan detallades en la Política de Cookies.

• Per analitzar la navegació. En navegar per https://www.matiner.cat, es poden recollir dades no identificatives, que poden incloure l’adreça IP, geolocalització, un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, hàbits de navegació i altres dades, amb la finalitat d’obtenir dades estadístiques, analitzar tendències, administrar el lloc, estudiar patrons de navegació i recopilar informació demogràfica.

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

Prèviament a l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través de qualsevol formulari de la web https://www.matiner.cat, l’usuari ha d’acceptar haver llegit aquesta Política de Privacitat i les Condicions d’Ús, amb la finalitat de prestar el seu exprés i informat consentiment al tractament de les seves dades, amb les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

 

2.  EXERCICI DE DRETS

En qualsevol moment l’usuari pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i oposició, previstos en el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, mitjançant una comunicació escrita dirigida a Espumalia, S.L. amb N.I.F. B-66102328 amb seu a Carretera del Mig, 186, 08907 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona o mitjançant un correu electrònic a info@espumalia.com. En tots dos casos, l’usuari haurà d’acompanyar una prova vàlida en dret com una fotocòpia del D.N.I. o equivalent. 

A més, si l’usuari no desitja rebre comunicacions per correu electrònic, pot exercir el seu dret a supressió, limitació de tractament i oposició sol·licitant la seva baixa per correu ordinari o electrònic.

 

SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

Espumalia, S.L. utilitza tecnologies adequades a l’estat de la tècnica actual, per protegir les dades i informacions personals de l’usuari, procurant la més estricta confidencialitat i aplicació d’eines tècniques de seguretat que corresponguin d’acord amb la legislació aplicable, així com mantenint en tot moment el document de seguretat amb les mesures reglamentàries establertes. 

Espumalia, S.L. pren les precaucions raonables i segueix les millors pràctiques de la indústria per evitar la seva pèrdua, mal ús, accés indegut, divulgació, alteració o destrucció dels mateixos; emmagatzemant les dades personals de l’usuari en servidors segurs, protegits contra els tipus d’atacs més habituals i ubicats a Espanya.

 

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Espumalia, S.L. informa als seus usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres persones o organitzacions, llevat que la cessió estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació del servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb proveïdors de serveis. 

Si Espumalia, S.L. fos requerida per les autoritats competents podrà comunicar informació personal per respondre a requeriments legals, investigació penal d’una possible activitat il·legal o reclamacions que afirmen que un contingut infringeix els drets de tercers o protegir els drets, la propietat o la seguretat de tercers. En aquests casos, Espumalia, S.L. podrà comunicar a les autoritats competents informació personal com ara nom i cognoms, ciutat o província, codi postal, número de telèfon, adreça de correu electrònic, historial de l’usuari i adreça IP.

 

PROHIBICIÓ ALS USUARIS DE CEDIR DADES A TERCERS

Espumalia, S.L. prohibeix expressament a l’usuari compartir, facilitar o cedir informació o dades a tercers que pogués obtenir com a conseqüència del contacte, interacció o realització de navegació o consulta a través d’https://www.matiner.cat. 

L’usuari ha de reconèixer assumir la seva responsabilitat obligant-se a mantenir indemne a Espumalia, S.L. davant de qualsevol possible reclamació, pena, multa o sanció a què pogués venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari del deure escrit.

 

3. COOKIES

https://www.matiner.cat pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari que accedeix a aquesta web) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc, i, en alguns casos, per a realitzar anàlisis d’estadístiques d’avaluació i propostes de millora.

La IP considerada una dada personal, en el sentit que podria investigar-se la seva situació i identificar el dispositiu i la seva localització si cal instància de les autoritats competents. Espumalia, S.L. utilitza cookies que registren les adreces IP en l’accés i navgeació per analitzar i mesurar l’accés i temps de permanència per les diferents pàgines d’aquesta web, i extreure conclusions sobre la tendència del trànsit a la web. Espumalia, S.L. no associa adreces IP, ni altres dades que llanci la utilització de cookies, ni els resultats de mètriques, amb informació identificable de les persones, ni per recollir informació de caràcter personal, tot i que puntualment pugui servir-nos per dirigir publicitat o segmentar usuaris a qui dirgir-la.

 

4. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Espumalia, S.L. es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. Aquestes polítiques estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

© MATINER és una marca d¡Espumalia, SL · Tots els drets reservats · 2023 · Avís legal · Política de privacitat